Lahti Living Lab haluaa toimia Päijät-Hämeen alueen ihmisten ja yritysten parhaaksi. Arjen ongelmakohtaan löytyvä ratkaisu voi kohentaa kokonaisen käyttäjäryhmän elämänlaatua ja samalla olla uuden, menestyksekkään liiketoiminnan alku. Living Labin verkostoituva sekä useita toimijatasoja yhdistävä lähestymistapa tuottaa ennakkoluulottomia mutta arjessa pysyviä ratkaisuja.

Living Labiin osallistumalla yritykset saavat kallisarvoista tietoa käyttäjiltä ja aidoista käyttötilanteista sekä tehokkuutta testaamiseen, kehittämiseen ja innovointiin.

Parin vuoden aikana on tapahtunut mm. seuraavia hyödyllisiä ja osallistavia asioita:

1. Aktiivisten eläkeläisten ryhmä ideoi ja toimii aloitteentekijänä terveystikku- ja muistelutikkujärjestelmien kehittämiseen.

2. Metsäkankaalla ja Riihelässä asukkaat, viranomaiset ja yritykset kiersivät lähiötä yhdessä ja nostivat esiin kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia.

3. Ylä-asteikäiset koululaiset kirjoittivat aineita ja ideoivat tapoja kehittää Lahden suun terveydenhuollon palveluprosessia.

4. Asiakkaat valokuvasivat kauppakeskuksen miellyttäviä ja pelottavia paikkoja, ja nostivat esiin paikkoja, joissa ulkomaalainen eksyy.

5. Aikuistunut koululuokka Karidis-ryhmä ideoi vanhan kotikaupunkinsa kehittämistä ja tekee aloitteita julkiseen hallintoon ja yrityksiin.

6. Riihelän lähiön asukkaat liittyivät asuinalueensa kehittämistä käsittelevään Facebook-ryhmään ja loivat uudenlaisen yhteisön keskustelukumppankiksi viranomaisille.

7. Lahden alueen asukasaktiivit ja Lahden alueen ympäristöpalvelut loivat yhdessä Oma teko -asukasfoorumin ideoimaan pieniä ja suuria ympäristötekoja  ja informoimaan niistä.

8. Riihelän lähiön asukkaat avasivat ovensa tutkijoille ja viranomaisille ja osallistuivat keskusteluun asumisen innovaatioista.

9. Metsäkankaan koulun oppilaat piirsivät oman asuinympäristönsä nykytilaa ja toivetilaa kuvaavia piirroksia ostarilla pidettävään näyttelyyn.

10. Tutkijoiden yö -tapahtuman vieraat pelasivat Tuunaa taajama -peliä ja suunnittelivat omaa asuinympäristöään ja sen palveluita.

11. Eläkeläiset ideoivat menestyksellisesti ja internet-työkaluja hyödyntäen uutta vanhusten palvelutaloa ja sen palveluita.

12. Kehitysvammaiset asiakkaat tuottivat piirroksin ja haastetteluin kokemustietoa kehitysvammaisten sosiaali- ja terveyspalveluprosessien kehittämiseen.

13. Suun terveydenhuollon työntekijät tuottivat työtarinoita työstään oman toimintansa ja toimintamalliensa kehittämiseen.

14. Avohoidon asiakkaat tuottivat kokemustarinoita avoterveydenhuollon palveluista ja osallistuivat siten palveluprosessien kehittämiseen.

15. Yrittäjät määrittelivät liiketoimintaympäristöään Liike-elämämessuilla pelaamalla Tuunaa arvoverkkosi -peliä.

16. Avoimen yliopiston sulautettujen opitojaksojen opiskelijat ottavat osaa kurssijärjestelyjen suunnitteluun.

17. Pakkaustoimittaja järjesti teemapäivän yhdessä tukkuasiakkaan ja loppukäyttäjän kanssa yhteistyömahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Comments are closed.