Living Lab Filosofia | Käyttäjälähtöisyyden haasteet

Mikä on Lahti Living Lab?

Lahti Living Lab tuo ihmisen innovaatioiden ytimeen. Living Labin silmissä tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämisen keskellä ovat käyttäjän ja kuluttajan tarpeet. Tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään tuotteitaan käyttäjälähtöisiksi sekä ottaa kuluttajat mukaan innovaatioprosessiin. Samalla haetaan uusia ratkaisuja sekä liiketoimintamahdollisuuksia nousevien trendien ja heikkojen signaalien seasta.

Lahti Living Labin laboratorio on siellä missä ihmisetkin ovat – kotona, koulussa, työpaikalla, kaupungilla, harrastuksissa. Tuotteita, palveluja sekä ratkaisuja kehitetään ja testataan aidoissa käyttöympäristöissä. Loppukäyttäjä on mukana tuotekehityksessä aktiivisena toimijana.

Lahti Living Lab on myös alusta, joka saattaa yhteen julkisyhteisöt, yritykset, korkeakoulut sekä käyttäjät. Kuuluminen euroopanlaajuiseen Living Lab -verkostoon tuo Lahti Living Labille voimaa ja virikkeitä innovointiin sekä edesauttaa saamaan kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita Päijät-Hämeen alueelle.

Kun muut Living Labit keskittyvät enemmän teknologioiden kehittämiseen, Lahti Living Lab luo livinglab -ihmisiä.

Comments are closed.