Toimijat

LUT Lahti School of Innovation
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation on jäsen eurooppalaisessa Living Lab -verkostossa (European Network of Living Labs) ja Lahti Living Labin koordinaattori. Yksikkö on käytäntölähtoisen innovaatiotoiminnan tutkimuksen ja kehittämisen uranuurtaja.

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Lahden sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on järjestää lahtelaisten tueksi laadullisesti ja sisällöllisesti määritellyt sosiaali- ja terveyspalvelut.
Toiminnan tavoitteena on edistää lahtelaisten mahdollisuutta ottaa vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, ehkäistä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ja hoitaa niiden aiheuttamia haittoja.

Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu on toiminnassaan työelämälähtöisyyttä korostava ja aluetta kehittävä monialainen korkeakoulu. Toimimme kehittäjänä ammatillisuuden kehittymistä tukevassa Lahti Living Lab monitoimijaverkostossa.

Lahden vanhusten asuntosäätiö
Lahden vanhusten asuntosäätiö on erityisryhmien asumisen tarjoaja, joka tähtää edellä käymiseen ikäihmisille rakentamisen ja  palvelukonseptin yhdistämisessä.

Helsingin yliopisto Palmenia
Palmenian Lahden yksikön tominnalle on ominaista monialainen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyö. Yksikkö osallistuu aktiivisesti alueelliseen kehittämiseen ja yhteistyöhön tuomalla oman asiantuntemuksensa yhteiseen käyttöön. Lahti Living Lab -verkostossa toimimme tutkimus- ja kehittämiskumppanina.

Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen liitto toimii Lahti Living Lab -hankkeen rahoittajana.

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijät-Hämeen kylät ry on maakunnallinen kylien yhteinen yhdistys, joka toimii  kylien kehittämisessä niin kylien, kuntien ja muiden tahojen tukena, asiantuntijana sekä yhteistyön edistäjänä. Tavoitteena yhteistyöllä on viihtyisät ja elinvoimaiset kylät.

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy/Innovaatiopalvelut

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy/Langaton Lahti
Langaton Lahti (LLA) -kehitysohjelma on linkki ICT-yritysten ja uusien sovellusten tarjoajien kesken.

Peruspalvelukeskus Oiva
Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos on kunnallinen liikelaitos Hollolan kunnan organisaatiossa. Tuotamme perustason sosiaali- ja terveyspalveluita Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Asikkalan kunnille. Tavoitteena on yksi yhteinen OIva, yhteistoimintaalue, jossa toteutuu asiakaslähtöisyys, kuntalaisten vastuunkanto ja toimintojen tehokkuus. Palveluja tuotetaan tilaajan määrittelemällä tasolla.

Comments are closed.